Reference

EXPORT: Vstup na zahraniční trhy

export-terapro

Během své dlouholeté praxe jsme pomohli mnoha malým společnostem, jednotlivcům i větším podnikům při vstupu na zahraniční trhy. Pro společnosti, které nemají zkušenosti s exportem, je vždy vstup na zahraniční trh vážným rozhodnutím a pokud jim chybí zkušenosti, může se stát takový krok pro firmu rizikovým. Ať už z hlediska výběru nesprávného obchodního partnera, návratnosti investic, problematice místních právních předpisů i vzhledem k celkovému potenciálu cílového trhu.

Má-li být vstup na zahraniční trhy úspěšný, je třeba více, než jen finanční zázemí a odhodlání. Důležitou roli zde hraje znalost trhu a jejich specifik. Rozhodne-li se společnost, že se o export pokusí sama, musí počítat s mnohem větší finanční investicí, kterou bude muset vložit do výzkumu zahraničního trhu tak, aby mohla následně zvolit vhodnou marketingovou strategii.

Mezi nejčastější problémy, na které pak taková společnost narazí, patří:

  • obtížné hledání vhodné distribuční sítě
  • důvěryhodnost obchodních partnerů
  • vysoké náklady na celý proces vstupu
  • neočekávané výdaje způsobené neznalostí místní legislativy
  • ztráta výhodné pozice – ztráta možnosti masivního rychlého vstupu
  • nebo dokonce poškození dobrého jména značky při nevhodném výběru obchodních partnerů

 

REFERENCE: realizovali jsme například:

 • zajistili jsme kompletní vstup na zahraniční trhy pro výrobce drogistického zboží
 • nalezli jsme vhodné trhy a zajistili export alkoholických nápojů pro významného vnitrostátního výrobce
 • nalezli jsme a navázali spolupráci s výhradními distributory v zámoří v oblasti nealkoholických nápojů
 • zajistili jsme pravidelný export pro potravinářské společnosti
 • mnoho dalších

 
Využijte naše služby a minimalizujte své náklady a riziko při vstupu na zahraniční trhy. Postaráme se o celý proces od vyhledání vhodných partnerů, jejich prověření v místě působení až po uvedení výrobků na trh.
 

IMPORT: Profesionální dovoz zboží

import-terapro

Hledáte vhodné produkty nebo předměty duševního vlastnictví pro zařazení do své sítě?

Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení a zajistíme kompletní importní služby ze zemí Evropské unie, Asie i zámoří. Nechte starosti s prověřením vhodných dodavatelů na nás. Disponujeme vlastním týmem, který působí přímo v místě výrobce. Nalezneme pro Vás ty správné dodavatele, vyřídíme potřebné dokumenty, zajistíme dopravu, certifikaci i finální proclení.
 

REFERENCE: realizovali jsme například:

 • zajistili jsme dovoz různorodého zboží z Asie, Indie, Evropské unie i zámoří pro malé i velké společnosti
 • pro vnitrostátní síť jsme zajistili pravidelné dodávky drogistického zboží a zdravotnických pomůcek
 • pro velkoobchodní potravinářskou společnost jsme našli vhodné zahraniční dodavatele potravin a nápojů
 • pro začínající podnikatele jsme našli vhodné produkty, které byly uvedeny na český trh
 • pro mnoho vnitrostátních společností jsme navázali výhodné obchodní vztahy se slovenskými partnery
 • mnoho dalších